Warunki Użytkowania Serwisu


Ta strona jest obsługiwana przez SugoiKit.
W całym serwisie terminy "my"; "nas"; i "nasz"; odnoszą się do SugoiKitu. SugoiKit oferuje niniejszą witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie dla użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków, zasad, polityk i informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, użytkownik angażuje się w naszą "usługę", która polega na pośrednictwie w sprzedaży produktu od dostawców jakimi są hurtownie  i wyraża zgodę na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki użytkowania", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i polityk, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników będących przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub dostarczycielami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej strony lub rozpoczęciem korzystania z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu

Nasz sklep znajduje się na stronie Shopify Inc. Zapewnia on nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam na sprzedaż naszych usług dla Ciebie.

SEKCJA 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejsze Warunki korzystania z usługi, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni w kraju swojego zamieszkania  i wyraził zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby pozostające na jego utrzymaniu.
Nie wolno Ci używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też w trakcie korzystania z Serwisu nie wolno Ci naruszać żadnych przepisów prawa obowiązującego w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, przepisów dotyczących praw autorskich).
Nie wolno Ci przekazywać żadnych robaków lub wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie korzystania z Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik rozumie, że jego zawartość (z wyjątkiem informacji dotyczących karty kredytowej) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i obejmuje (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymogów technicznych związanych z podłączaniem sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.
Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, nie korzystać z Usługi, nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani do żadnych kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Niniejsza strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie na monitorze Twojego komputera jakiegokolwiek koloru będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w serwisie zostaną skorygowane.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pomocą poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które, według naszej wyłącznej oceny, wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli zakończyć Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie mamy żadnego wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak są" i "tak jak są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom Użytkowania Serwisu.

SEKCJA 8 - LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
Łącza osób trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbadanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich i upewnienie się, że je rozumieją, zanim zaangażują się Państwo w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do osoby trzeciej.


SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę prześlecie Państwo określone prace (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby, prześlecie Państwo kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztową lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzacie się Państwo na to, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie przesłane do nas komentarze. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania wszelkich komentarzy w tajemnicy; (2) do wypłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) do udzielania odpowiedzi na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze.

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.View our Brand Guidelines